Taalniveaus

Study-Globe werkt met een grote diversiteit aan taalscholen in het buitenland samen. Natuurlijk verschilt iedere school, maar inhoudelijk zijn de cursussen allemaal vrijwel gelijk. De cursussen zijn ingedeeld op verschillende niveaus volgens het Europees Referentiekader (ERK). Hierbij onderscheiden we 6 niveaus, van beginner tot near-native (bijna moedertaalniveau). De niveaus van de cursussen worden bij iedere school afgebeeld. Onderstaande afbeelding geeft meer informatie over het taalniveau.

 

Taalniveaus volgens het Europees Referentiekader 

Bovenstaand Europees Referentiekader is gebaseerd op twee onderdelen, namelijk:

  • Taalomvang: wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen?
  • Taalcomplexiteit en mate van correctheid: hoe goed moet je het kunnen? 

 

We vragen vrijwel iedereen vooraf een korte intaketest te doen om het huidige niveau van een taal te bepalen. Deze test kun je vaak thuis maken; dan wordt hij aan je verstuurd na ontvangst van je boeking. En anders maak je de test op de eerste dag van de taalcursus. Je wordt aan de hand van de testuitslag in een klas geplaatst met studenten met eenzelfde niveau. Dit is om te voorkomen dat er grote niveauverschillen binnen een klas ontstaan.

 

Heb je nog vragen over de niveaus van een taalcursus of over het Europees Referentiekader? Neem dan gerust contact op met één van onze reis- en studieadviseurs.