Annuleringen


  1. Een annuleringsverzekering is wel zo handig om af te sluiten. Daarmee worden namelijk in geval van annulering de kosten gedekt. De annuleringsverzekering bedraagt 5,5% van de gehele reissom (cursus + extra diensten), vermeerderd met € 4,50 poliskosten. Over het totaalbedrag wordt de wettelijke 21% assurantiebelasting berekend. Zie onze verzekeringspagina voor meer informatie.

  2. Afhankelijk van de reden en het moment van annulering kunnen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. De volledige annuleringsvoorwaarden zijn terug te vinden in onze Algemene Voorwaarden. Wij raden al onze deelnemers aan een passende annuleringsverzekering af te sluiten.